Phường Hiệp Thành - Quận 12

160 Bùi Đình Tuý, Phường 12, Bình Thạnh
HOTLINE: 028.35165266

BẢN TIN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ 2/2024

Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 19/01/2024 về việc thực hiện Công tác Cải cách hành chính trên địa bàn Phường 12 năm 2024 gắn với chủ đề năm “Quyết tâm thực hiện hiệu quả Chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội”. Ủy ban nhân dân Phường 12 đã tổ chức một số hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính cụ thể như sau:

– Đoàn Thanh niên Phường 12 thực hiện Chương trình “Ngày Thứ Bảy tình nguyện” với nội dung tuyên truyền và hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến đến nhân dân trên địa bàn từ ngày 24/02/2024 đến ngày 30/3/204.

– Ứng dụng nền tảng điện tử trí tuệ nhân tạo AI vào công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật: thực hiện “Tờ gấp điện tử nói” chuyển tải các thông tin pháp luật bản nói này đến người dân, đặc biệt là người khiếm thị (theo kế hoạch 95/KH-UBND ngày 22/4/2024).

Lượt truy cập: 97 , Đang trực tuyến: 1