Phường Hiệp Thành - Quận 12

160 Bùi Đình Tuý, Phường 12, Bình Thạnh
HOTLINE: 028.35165266

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 đã được Quốc hội khóa XV, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2023, gồm 7 chương, 80 điều, so với Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010, Luật mới bổ sung thêm 01 Chương III về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh đối với người tiêu dùng trong giao dịch đặc thù, số lượng các điều tăng từ 51 Điều lên 80 Điều. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024.

Lượt truy cập: 411 , Đang trực tuyến: 1 

Tập tin đính kèm

Tải tập tin