Phường Hiệp Thành - Quận 12

160 Bùi Đình Tuý, Phường 12, Bình Thạnh
HOTLINE: 028.35165266

LỄ CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT 11 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Thực hiện chủ trương của Thành phố về sắp xếp khu phố đảm bảo đúng quy định của Trung ương gắn với toàn hệ thống chính trị ở cơ sở tinh gọn, đảm bảo mô hình tổ chức dưới phường còn một cấp là “Khu phố”, ngày 14 tháng 3 năm 2024, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về thành lập, chia tách, sáp nhập, đổi tên khu phố, ấp. Để cụ thể hóa và thực hiện đúng theo tinh thần Nghị quyết, ngày 15 tháng 4 năm 2024, được sự lãnh đạo và thống nhất của Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận và Đảng ủy Phường 12, Ủy ban nhân dân phường tổ chức LỄ CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT SỐ 11 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỀ THÀNH LẬP, CHIA TÁCH, SÁP NHẬP, ĐỔI TÊN KHU PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 12, đồng thời tại buổi lễ còn tiến hành công bố và ra mắt nhân sự khu phố mới.
Đến tham dự Lễ công bố, Phường 12 đón tiếp các đồng chí lãnh đạo Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, đại diện các cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận:

 • Đồng chí NGUYỄN THỊ HỒNG ĐÀO, Ủy viên Ban thường vụ – Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quận ủy (Ủy viên thường vụ phụ trách Đảng bộ Phường 12);
 • Đồng chí THÁI THỊ HỒNG NGA, Ủy viên Ban thường vụ – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận;
 • Đồng chí ĐỖ TIẾN NAM, Quận ủy viên – Phó Trưởng Công an quận (Quận ủy viên phụ trách Phường 12);
 • Đồng chí LÊ HOÀNG LINH PHƯƠNG, Quận ủy viên – Trưởng phòng Tài chính, Kế hoạch quận (Quận ủy viên phụ trách Phường 12);
 • Đồng chí LÊ HOÀNG MY, Phó Trưởng phòng Nội vụ;
 • Đồng chí ĐÀO TRỌNG THỰC, Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận;
 • Đồng chí BÙI THỊ THU HÀ, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ quận;
 • Đồng chí NGUYỄN THỊ NGỌC LINH, Phó Bí thư Quận đoàn.
  Cùng các đồng chí lãnh đạo Phường 12:
 • Đồng chí NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN, Bí thư Đảng ủy cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ phường;
 • Đồng chí NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy – Trưởng khối vận cùng các đồng chí trưởng, phó các đoàn thể phường;
 • Đồng chí ĐẶNG HỒNG CHUYÊN, Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường cùng các đồng chí Thành viên Ủy ban nhân dân phường;
 • Đồng chí TRƯƠNG VĂN LUẬN, Ủy viên Ban thường vụ – Trưởng Công an phường;
 • Đồng chí HÀ MINH LUÂN, Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường.

Nhằm tiếp tục triển khai tinh thần Nghị quyết số 11 của Hội đồng nhân dân Thành phố, đồng chí Đặng Hồng Chuyên, Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường thông qua nội dung Nghị quyết số 11/NQ-HĐND, ngày 14 tháng 3 năm 2024, của Hội đồng nhân dân thành phố về thành lập, chia tách, sáp nhập, đổi tên khu phố, ấp đến toàn thể đại biểu tham dự Lễ, qua đó, tiếp tục thông tin việc thành lập 18 Khu phố mới trên nền tảng 4 Khu phố cũ của phường.
Trước khi tiến hành triển khai Quyết định cử các chức danh Trưởng khu phố, ấp lâm thời để đảm bảo cơ sở pháp lý cho hoạt động các khu phố mới, đồng chí Huỳnh Anh Tuấn, Đảng ủy viên – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường công bố Quyết định miễn nhiệm chức danh Trưởng, phó 4 Khu phố nhiệm kỳ 2022 – 2025; Tổ trưởng, Tổ phó 124 Tổ dân phố – Mặt trận (kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2024). Tại thời điểm ban hành các quyết định, Phường 12 không còn mô hình Tổ dân phố – Mặt trận, bắt đầu vận hành 18 Khu phố mới.
Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Đình Chiến, Bí thư Đảng ủy phường trân trọng ghi nhận và tri ân sự tham gia nỗ lực của Ban điều hành 4 khu phố, các vị Tổ trưởng, Tổ phó 124 Tổ dân phố – Mặt trận đã có rất nhiều đóng góp trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường, nhất là giai đoạn Thành phố Hồ Chí Minh nói chung và quận Bình Thạnh, Phường 12 nói riêng cùng ra sức quyết tâm, đoàn kết phòng, chống dịch Covid-19. Đồng chí chân thành gửi gắm đến các vị nguyên là cán bộ khu phố, tổ dân phố không tiếp tục tham gia công tác, nhưng sẽ luôn đồng hành, hiến kế, hỗ trợ phường trong tất cả các hoạt động, phong trào tại địa phương. Đồng chí nhấn mạnh nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, cần tập trung thực hiện sắp xếp, bố trí nhân sự tại các khu phố, hỗ trợ khu phố trong thực hiện nhiệm vụ, kịp thời ban hành quy chế, chương trình hoạt động của khu phố, xây dựng kế hoạch tiếp tục thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Trưởng Khu phố 3 đã trao đổi: “Đối với bản thân tôi, và tôi tin rằng với tất cả thành viên trong 18 Khu phố mới, nhiệm vụ nào cũng quan trọng, cương vị nào cũng phải đồng tâm, đoàn kết và cố gắng, kịp thời tìm hiểu để bắt đầu đi vào hoạt động của khu phố mới trên nền tảng vững chắc của hệ thống chính trị Phường 12, góp phần xây dựng địa phương phát triển bền vững, ổn định về chính trị, xứng đáng với sự tin tưởng của các đồng chí lãnh đạo và Nhân dân”./.

Lượt truy cập: 1,364 , Đang trực tuyến: 11