Phường Hiệp Thành - Quận 12

160 Bùi Đình Tuý, Phường 12, Bình Thạnh
HOTLINE: 028.35165266

Tuyên truyền Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Ngày 04/12/2023, Phường 12 tổ chức tuyên truyền Quyết định số 25/2021/QĐ-TTG ngày 22/7/2021 của Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho hơn 40 đại biểu tham dự là Cán bộ, công chức, lực lượng bán chuyên trách, người lao động Ủy ban nhân dân Phường 12.

Tại buổi tuyên truyền, ông Đặng Hồng Chuyên – Chủ tịch UBND phường đã phổ biến một số nội dung trọng tâm của Quyết định 25/2021/QĐ-TTG như: quy trình đánh giá, điều kiện để công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; việc tự chấm điểm các tiêu chí, chỉ tiêu; trách nhiệm của cán bộ, công chức, BCH công an, người lao động được phân công theo dõi, đánh giá, tự chấm điểm các chỉ tiêu, tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật. Qua đó, đã giúp cho cán bộ, công chức, các ban ngành đoàn thể nắm rõ các nội dung, quy trình và tiến độ đánh giá phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, nhằm giúp cho lực lượng cán bộ, công chức, người lao động tại Ủy ban nhân dân phường cập nhật, nắm rõ kiến thức về đánh giá phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, nhân dân; đảm bảo tiến độ và hồ sơ đánh giá phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

Lượt truy cập: 108 , Đang trực tuyến: 1