Phường Hiệp Thành - Quận 12

160 Bùi Đình Tuý, Phường 12, Bình Thạnh
HOTLINE: 028.35165266

RA MẮT MÔ HÌNH “ĐƯỜNG DÂY NÓNG, HỘP THƯ TIẾP NHẬN THÔNG TIN PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG – BẠO LỰC GIA ĐÌNH”

Căn cứ Kế hoạch số 11/3KH-UBND-LĐTBXH ngày 27 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh về việc triển khai công tác Trẻ em và Bình đẳng giới năm 2023;

Ủy ban nhân dân Phường 12 xây dựng Kế hoạch ra mắt mô hình: “Đường dây nóng, Hộp thư tiếp nhận các thông tin về công tác Phòng, chống Bạo lực học đường – Bạo lực gia đình năm 2023”

Nhằm tuyên truyền, phổ biến việc nâng cao nhận thức, chấp hành pháp luật của học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục, gia đình của các em học sinh về mối nguy hiểm và hậu quả của bạo lực học đường, bạo lực gia đình; xâm hại tình dục trẻ em; phát hiện, thông báo, tố giác, ngăn ngừa hành vi bạo lực học đường, bạo lực gia đình.

Thông qua mô hình, UBND phường sẽ hỗ trợ và có biện pháp can thiệp kịp thời đối với các nạn nhân của bạo lực học đường, bạo lực gia đình trên địa bàn phường bằng các kênh truyền thông, số điện thoại, email và trang thông tin điện tử của phường như:

– Hộp thư góp ý của Ủy ban nhân dân Phường 12: p12.binhthanh@tphcm.gov.vn

– Trang thông tin điện tử tiếp nhận các thông tin phản ánh của phường: http://dvctt.p12quanbinhthanh.gov.vn/phananh_moi.aspx

– Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em: số 111

– Số điện thoại Ủy ban nhân dân Phường 12: 02835165366 – 02835165266

– Số điện thoại Chuyên trách phường:0888250498

Lượt truy cập: 293 , Đang trực tuyến: 1