Phường Hiệp Thành - Quận 12

160 Bùi Đình Tuý, Phường 12, Bình Thạnh
HOTLINE: 028.35165266

Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2023 của Chính phủ

Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2023 của Chính phủ gồm 05 Chương, 51 Điều; có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 3 năm 2023 (thay thế Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013) quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước.

Lượt truy cập: 520 , Đang trực tuyến: 1 

Tập tin đính kèm

Tải tập tin