Phường Hiệp Thành - Quận 12

160 Bùi Đình Tuý, Phường 12, Bình Thạnh
HOTLINE: 028.35165266

BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ 1/2023

Ngày 01/3/2023, Ủy ban nhân dân Phường 12 tổ chức tuyên truyền Thông tư 01/2023/TT-BTP quy định chế độ báo cáo công tác xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023; tổ chức tập huấn và làm bài thu hoạch trực tuyến về chuyên đề nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ năm 2023 đối với toàn thể cán bộ, công chức, người lao động, các ban ngành đoàn thể phường (theo Kế hoạch số 37/KHPH-UBND-CĐ, ngày 28/02/2023). Qua đó, nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động tại đơn vị, nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước và trách nhiệm trong thực hiện công vụ, đặc biệt là trong công tác giải quyết thủ tục hành chính.

BCV ThS Đinh Thị Thu Trang
(Nguyên phó Khoa Dân vận và Công tác xã hội Học viện Cán bộ)

Ủy ban nhân dân phường tập trung tăng cường hoạt động tuyên truyền và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính: Thực hiện Bộ nhận diện thương hiệu của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại phường (01 biển hiệu, 01 biển vẫy và áo thun đồng phục cho nhân sự của bộ phận TN và TKQ); trang bị 02 máy quét mã QR code đọc thẻ căn cước công dân gắn chíp; áp dụng hiệu quả 02 mô hình trong cải cách hành chính (tạo mã QR code cho trang thông tin điện tử Phường 12, liên kết trang thông tin điện tử của phường với trang thông tin điện tử quận Bình Thạnh).

Mã QR code cho trang thông tin điện tử Phường 12

Bộ nhận diện thương hiệu của bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại phường

Lượt truy cập: 440 , Đang trực tuyến: 1