Phường Hiệp Thành - Quận 12

160 Bùi Đình Tuý, Phường 12, Bình Thạnh
HOTLINE: 028.35165266

BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH PHƯỜNG 12

BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH PHƯỜNG 12

Ngày 25/3/2021, Ủy ban nhân dân Phường 12 tổ chức tuyên truyền Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, công tác cải cách hành chính và  Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo Quyết định số 6555/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động, các ban ngành đoàn thể phường, các Bí thư chi bộ – Trưởng, phó 4 khu phố và các thành viên Ban công tác Mặt trận khu phố, Tổ trưởng, tổ phó 124 Tổ dân phố, đại diện các hộ dân, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn phường. Qua đó, phổ biến rộng rãi đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị và nhân dân trên địa bàn phường nắm rõ nội dung của Nghị định. Đảm bảo các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước được tuyên truyền, góp phần nâng cao kiến thức pháp luật, tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân trên địa bàn phường.

Ngày 12/5/2021, BCĐ Cải cách hành chính và Trưởng, phó 4 khu phố và các thành viên Ban công tác Mặt trận khu phố, Tổ trưởng, tổ phó 124 Tổ dân phố tọa đàm về công tác “Cải cách hành chính, Nâng cao chất lượng phục vụ” của phường, trong đó BCĐ phường nhấn mạnh năm 2021 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử Quốc hội và HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, thực hiện chủ đề năm 2021 của Thành phố “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”. Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đề ra của đơn vị phải tập trung quyết liệt, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ. Đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, phân cấp, phân quyền để phát huy vai trò của các thành viên UBND phường, nâng cao chất lượng trong công tác thực thi nhiệm vụ tại đơn vị. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tập trung vào việc triển khai các mô hình chính quyền đô thị, tiếp tục tăng cường công tác đối thoại, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Thường xuyên quán triệt cán bộ, công chức nhận, người lao động thức đúng đắn tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, xây dựng thái độ ứng xử văn hóa công sở, tôn trọng dân, có tinh thần trách nhiệm với dân, biết lắng nghe ý kiến của nhân dân làm mục tiêu hàng đầu.

Trong thời gian giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Đảng ủy, chính quyền và Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể phường thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kịp thời ứng dụng công nghệ thông tin để cập nhật và thông tin đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động, cán bộ chiến sĩ Công an, Quân sự, các ban ngành đoàn thể phường, khu phố, tổ dân phố – mặt trận, nhóm hộ tự quản và nhân dân trên địa bàn phường các văn bản của Thủ tướng Chính phủ, UBND Thành phố, UBND quận Bình Thạnh trên trang Zalo, Facebook của phường về các thông tin về cách phòng, chống dịch Covid-19, dịch vụ công trực tuyến nhằm chế tối đa việc tập trung đông người, góp phần phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân phường phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường ban hành Kế hoạch số 82/KHPH-UBND-MTTQ ngày 27 tháng 4 năm 2021 về phối hợp tổ chức phát động thi đua cao điểm về cải cách hành chính và Hội thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn phường, thông qua hội thi nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật về cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; cách thức sử dụng và thực hiện dịch vụ công trực tuyến đến tầng lớp nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp nắm rõ các quy trình, thủ tục hành chính về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 khi đến liên hệ công tác tại phường và đồng thời nâng cao vai trò của cán bộ, công chức, người lao động trong thực thi nhiệm vụ, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong phục vụ người dân, doanh nghiệp trong và sau dịch Covid-19 gắn với thực hiện chủ đề năm 2021 của Thành phố “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư” đặc biệt nâng cao vai trò giám sát của mặt trận đoàn thể phường và các tổ chức, cá nhân trong thực hiện cải cách hành chính đối với đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Qua hội thi “Tìm hiểu về cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến”, tổng số người tham dự: 2.192 lượt, đạt kết quả như sau:

1. Giải nhất tập thể: khu phố 4

2. Giải nhì tập thể: khu phố 2

3. Giải cá nhân: 05 giải

+ 01 giải nhất

+ 01 giải nhì

+ 01 giải ba

+ 02 giải khuyến khích

Lượt truy cập: 2,237 , Đang trực tuyến: 1