Phường Hiệp Thành - Quận 12

160 Bùi Đình Tuý, Phường 12, Bình Thạnh
HOTLINE: 028.35165266

HỘI THI ẢNH ONLINE CHỦ ĐỀ “BÌNH THẠNH – CUỘC SỐNG HÀI HÒA VỚI THIÊN NHIÊN”

Môi trường đã, đang và sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của chúng ta. Chính vì thế, bảo vệ môi trường là vấn đề sống còn của nhân loại. Tất cả sự sống trên Trái Đất đều là nhân tố tạo nên môi trường sống, bảo vệ môi trường là bảo vệ cuộc sống của chính mỗi người nói riêng và cho cả nhân loại nói chung.

Nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ thiên nhiên và môi trường góp phần xây dựng quận Bình Thạnh có chất lượng sống tốt văn minh – hiện đại – nghĩa tình. Hệ thống chính trị –  Mặt trận và các đoàn thể phường 12 đồng tâm bảo vệ môi trường, xây dựng và phát triển mối quan hệ hài hòa, bền vững giữa con người với thiên nhiên và môi trường, tích cực huy động sự tham gia của các lực lượng trong xã hội vào các hoạt động bảo vệ thiên nhiên và môi trường. Để kịp thời phản ánh những nét đẹp về thiên nhiên và cuộc sống con người gắn với môi trường, những thành tựu và những đóng góp tích cực của hệ thống chính trị phường 12 trong việc tham gia xây dựng, gìn giữ và bảo vệ môi trường ;kiến trúc của những cơ sở tôn giáo có cảnh quan môi trường xanh, thân thiện

– Dưới đây là những hình ảnh sinh động sự tương tác giữa con người với thiên nhiên, những nỗ lực bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng;

Lượt truy cập: 557 , Đang trực tuyến: 1